Boligene som selger best

Meglere om hvilke typer boliger som vil selge best frem mot fellesferien.

Personlig økonomi

Finansavisen har spurt en rekke meglere om hvilke typer boliger som vil selge best frem mot fellesferien.5 av de 7 trekker frem eneboliger, mens bare to holder en knapp på leiligheter.Petter A. Poppe: Eneboliger til 8-15 millioner.Nils Nordvik: Boliger med hage.Miguel Sørholt: Eneboliger og studentboliger.Camilla Sem: Eneboliger.Odd Kalsnes: Leiligheter på Frogner med heis og garasje.Torbjørn Ek: Eneboliger.Finn Caspersen. Alt, men særlig 2-romsleiligheter.

Nyheter
Næringseiendom