Foreldre med mange barn kan i år glede seg over at fradragsreglene har blitt gunstigere. På selvangivelsen for 2005 er miaksimalsatsene nå 25.000 kroner for ett barn under 12 år, og deretter 5.000 for hvert øvrige barn under 12 år. Merk at det stilles krav til dokumentasjon.- Hvis du har tre barn blir fradraget 35.000 kroner, selv om du bare har utgifter til to, for eksempel med én nyfødt, én i barnehage og én i SFO. Hvis privat barnehage må du selv føre opp beløpet, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline.
EkstrakjøringSærkullsbarn
Foreldrefradraget inkluderer foruten barnehageavgifter og SFO blant annet også dagmamma og barnevakt. Betaler du egne kostpenger til barnehage eller dagmamma, godtar skattemyndighetene at du trekker fra dette. Kjøring til barnehage representerer også muligheter.- Hvis det å få barna til barnehagen medfører ekstrakjøring, kan du føre dette til fradrag med en sats på 1,40 kroner per kilometer innen beløpsgrensen for foreldrefradraget, sier Nilsen til HegnarOnline.Vi minner om at mat og drikke ikke regnes som kostnader til stell og pass av barn.Samboere med hvert sitt særkullsbarn, men uten fellesbarn, kan føre opp 25.000 kroner hver.Samboere med ett felles barn i tillegg til hvert sitt særkullsbarn kan kreve 40.000 kroner i foreldrefradrag. Det samme gjelder ektefeller som før de gifter seg har krav på hvert sitt foreldrefradrag på grunn av særkullsbarn.