Du har rett til fradrag for alle utgifter du har hatt for å sikre deg inntekter, det vil si "utgifter til inntekts ervervelse". Dette får du gjennom minstefradragetFradraget er på maksimalt 57.400 kroner for 2005. Overstiger dine faktiske utgifter dette beløpet, bruker du post 3.2.2 i selvangivelsen.- For de aller fleste vil minstefradraget ta seg av alt, men det finnes to viktige unntak der de faktiske utgiftene kan bli høyere. Enten om du har flyttet på grunn av ny jobb, og betalt utgiftene selv. Eller hvis du har hatt store utgifter til advokat, for eksempel i forbindelse med en jobbkonflikt, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline.Alle flytteutgifter er fradragsberettiget. Dette gjelder blant annet til flyttebyrå, vasking, leie av lager og transport. Flyttingen trenger ikke å være lang, og det kreves heller ikke at du er beordret til stillingen.Alle advokatutgifter kan også føres opp til fradrag.Utgifter knyttet til ajourhold eller vedlikehold av utdanningen din kan også føres til fradrag. Dette gjelder bare utgifter arbeidsgiveren ikke dekker.Alle dokumenterbare utgifter kan føres til fradrag. Merk deg også at bank- og kredittkortutskrifter kan brukes som dokumentasjon.For ytterligere eksempler på utgifter, viser vi til Lignings-ABC 2005, side 720. .