Du har nå én uke på deg før selvangivelsen skal inn. Vi har så langt fokusert mest på fradrag, men du må ikke glemme inntektspostene.Som regel er lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver riktig, men det er den ikke alltid.- Oppdaget du en feil i oppgaven du fikk i januar, og arbeidsgiver ikke fikk levert inn en korrigert oppgave innen fristen (1. mars, red. anm.), vil ikke korreksjonen komme med på den forhåndsutfylte selvangivelsen, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline.Feilen kan for eksempel være en bonus som ikke har kommet med, eller rett og slett firmabilen.- Dette gjelder ikke så mange, men for de det gjelder er det veldig viktig. Hvis du ikke fyller ut riktig beløp selv, blir det tilleggsskatt på 15 prosent. Det er kanskje ikke de store summene det er snakk om, men sure penger uansett, avslutter Nilsen.