En undersøkelse blant 650 brukere av Mamuts skatteprogrammer, viser at åtte av ti skattytere må foreta korrigeringer på sin forhåndsutfylte selvangivelse. Undersøkelsen viser at de fleste norske skattytere risikerer å bli liknet feil dersom de ukritisk leverer det forhåndsutfylte forslaget fra Skatteetaten.- Undersøkelsen gir en pekepinn på at mange skattytere trolig tar for lett på selvangivelsen. En forhåndsutfylt selvangivelse er ikke det samme som en korrekt selvangivelse. Det er fortsatt et stort antall fradrag du kan ha krav på som Skatteetaten ikke nødvendigvis har opplysninger om, sier Eilert Hanoa, adm.direktør i Mamut ASA.- Mange misforstår og tror at oppstillingen fra skattemyndighetene er skatteoppgjøret for fjoråret, men det er bare et forslag ut fra det ligningsmyndighetene vet om deg. Godtar du forslaget uten å sjekke om du har rett på flere eller større fradrag, kan du lure deg selv for mange penger, sier forfatteren av Pengeboka, Otto Risanger.