Dyrere eneboliger

Eneboliger opp over 122 prosent siden bunnen i 1993.

Personlig økonomi

Ferske tall fra SSB viser at prisene på nye eneboliger steg 10,6 prosent fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal i fjor. Ferske tall fra SSB viser at prisene på nye eneboliger steg 10,6 prosent fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal i fjor. Fra 3. til 4. kvartal i fjor var prisøkningen 1,7 prosent. Justert for normale sesongvariasjoner steg prisene 2,8 prosent.Siden bunnivået i 1. kvartal 1993 har nye eneboliger blitt 122,2 prosent dyrere. I samme periode har brukte eneboliger steget 156,6 prosent i pris.Konsumprisindeksen steg til sammenligning 29,2 prosent fra 1. kvartal 1993 til 4. kvartal 2005.

Nyheter
Næringseiendom