Eier du sydenbolig?

Du som eier bolig i syden eller annet sted i utlandet må få med deg dette fradraget.

Personlig økonomi

Gjeldsrenter er en fradragspost mange forsømmer ved innlevering av selvangivelsen, Gjeldsrenter er en fradragspost mange forsømmer ved innlevering av selvangivelsen, slik vi omtalte i går. . Forsømmelsen går også på gjeldsrenter på boliger i utlandet. Tall dn.no har innhentet fra SSB viser at nordmenn eier rundt 65.000 boliger utenfor Norge. Likevel førte bare litt over 20.000 den opp i selvangivelsen.- Ligningsverdien bestemmes av den enkelte kommune. I Oslo og Akershus er det 20 prosent av boligens verdi. Det vil si at hvis du har en spansk feriebolig som kostet 1,5 millioner kroner, vil ligningsverdien være 300.000 kroner, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til nettavisen.

Nyheter
Kultur