Fire personer tiltalt i Bach-saken

Økokrim har tiltalt tre personer, deriblant avdøde Ole Christian Bachs tidligere samboer, for grovt bedrageri. Fjerdemann er tiltalt for å hjulpet Bach.

Personlig økonomi

Økokrim har tiltalt tre personer for grovt bedrageri i forbindelse med låneopptak. En fjerde person (Ole Christian Bachs samboer) er tiltalt for å ha hjulpet den nå avdøde hovedmannen (Ole Christian Bach) i forbindelse med hans flukt fra politiet, opplyses det i en melding. Økokrim har tiltalt tre personer for grovt bedrageri i forbindelse med låneopptak. En fjerde person (Ole Christian Bachs samboer) er tiltalt for å ha hjulpet den nå avdøde hovedmannen (Ole Christian Bach) i forbindelse med hans flukt fra politiet, opplyses det i en melding. Den ene personen er tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri. På vegne av seg og/eller sin samboer tok hun opp to lån på henholdsvis tre og fem millioner kroner. Lånene var sikret med pant i faste eiendommer. Pantedokumentene som ble stilt som sikkerhet for lånene, var forfalsket/ettergjort. Lånene var derfor helt eller delvis uten sikkerhet. Dessuten ble de samme pantedokumentene benyttet i forbindelse med flere lån. Hun er også tiltalt for hvitvasking av to beløp på henholdsvis 3.750.000 og 5.000.000 kroner.Den andre personen er tiltalt for grovt bedrageri på til sammen 10 millioner kroner. Han var økonomisk rådgiver for låntaker og/eller hennes samboer og representerte/bistod dem i kontakten med långiverne. I forbindelse med lånene benyttet han pantedokumenter på eiendommer hvor hans eget selskap var panthaver. Pantedokumentene var forfalsket/ettergjort. Dessuten ble de samme pantedokumentene benyttet i forbindelse med flere lån. Videre er han tiltalt for forsøk på bedrageri. Han er også tiltalt for dokumentfalsk.Den tredje personen er tiltalt for grovt bedrageri på til sammen én million euro. Han var forretnings-/samarbeidspartner til den nå avdøde hovedmannen. Han stilte sin eiendom som sikkerhet da hovedmannen tok opp et lån på 700.000 euro. Panteobligasjonen lød på én million euro, men eiendommen hadde begrenset selvstendig økonomisk verdi. Dette innebar at lånet helt eller delvis var uten sikkerhet. Selv tok han tok opp et lån på 300.000 euro med sikkerhet i den samme eiendommen.Den fjerde personen er tiltalt for på ulike måter å ha bistått den nå avdøde hovedmannen i forbindelse med hans flukt fra politiet, blant annet ved å skaffe skjulested, ved å la ham benytte sitt pass/førerkort samt i forbindelse med pengetransaksjoner.

Nyheter
Næringsliv