Verdipapirfondenes Forening melder om netto tegning på drøyt 1,17 milliarder kroner i norskregistrerte verdipapirfond i mars. Verdipapirfondenes Forening melder om netto tegning på drøyt 1,17 milliarder kroner i norskregistrerte verdipapirfond i mars. Dette skyldes hovedsaklig en netto tegning for aksjefond på drøyt 2,52 milliarder kroner.- Dette er den høyeste nettotegningen som noen gang er registrert for mars måned av Verdipapirfondenes Forening, og samtidig femte måned på rad med positiv nettotegning fra norske personkunder i aksjefond, sier foreningens leder Lasse Ruud i en pressemelding.Obligasjonsfond bidro med netto tegning på knapt 463 millioner kroner. Kombinasjonsfond og andre fond/hedgefond hadde netto tegning på hhv. 285,2 og 138,5 millioner kroner i mars.Pengemarkedsfond var den store taperen, med en netto innløsning på knappe 2,24 milliarder kroner.Ved utgangen av måneden hadde norske aksjefondsforvaltere hånd om over 167 milliarder kroner. Av dette kom 81 milliarder fra norske personkunder, drøyt 64 milliarder fra institusjonskunder og over 21 milliarder kroner fra utenlandske investorer.