Har mest til pensjoner

Pensjonsfondet vårt er stort, men flere land har enda mer til pensjoner enn oss.

Personlig økonomi

Pensjonsfondet er utvilsomt stort. Men flere land har mer pensjonspenger på bok enn Norge, ifølge Aftenposten, som viser til en OECD-rapport der oppsparte penger sammenlignes med samlet verdiskapning (BNP).I rapporten er året 2004 brukt i beregningene. På topp ligger Sveits og Island, som har spart opp pensjonspenger tilsvarende 153,2 og 146,2 prosent av ett års verdiskapning.Både Nederland, USA og Storbritannia kommer også foran Norge, med sine hhv. 140,4, 129,4 og 116,2.For Norge utgjorde pensjonsfondet i 2004 93,2 prosent av BNP.

Nyheter
Næringsliv