Samtidig medhar Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) i dag sluppet sitt kvartalsvise boligbarometer.Dette viser at boligkjøpets belastning på folks økonomi fortsatt er lav, men andelen er svakt stigende.En enslig førstegangsetablerer bruker 19 prosent av sin relativt lave inntekt på renteutgifter. Et ungt par med relativt lav inntekt og et etablert par med relativt høy inntekt bruker hhv. ti og fem prosent, viser NEFs og EFFs beregninger.Det som er sammenlignet er renteutgiftene (første år etter at boliglånet ble tatt opp) med inntekt etter skatt (siste år før lånet ble tatt opp).Renteutgiftene som andel av inntekten sank kraftig i 2003 og 2004, før den i 2005 steg marginalt. Tendensen med svak økning fortsetter altså i år.NEFs og EFFs tall viser at boligprisene i snitt hittil i år er åtte prosent høyere enn snittet for hele 2005. For eneboliger, delte boliger og leiligheter er økningen hhv. syv, åtte og ni prosent.Samtidig har den nominelle renten for lån innen 60 prosent av takst steget 0,3 prosentpoeng i forhold til i hele 2005. Innen 80 prosent er økningen på 0,4 prosentpoeng.