I forbindelse med messen Norsk hytteliv som avholdes denne helgen, presenteres Hyttelivsundersøkelsen 2006. Den viser at hele 81% mener det er svært viktig eller passe viktig med komfort inne i selve hytta. Tilsvarende tall bekrefter trenden om at vi også fokuserer på komfort utenfor hytta. 67% mener dette er svært viktig eller passe viktig.67% av de spurte bruker aldri hytta til jobbrelaterte aktiviteter. Totalt sett er det en liten oppgang fra i fjor på 3 prosentpoeng på hvor mange som bruker hytta til dette formålet.- Dette er i tråd med de trendene vi erfarer, sier Per Levik, prosjektleder for messen Norsk hytteliv i en meldong. Nordmenn fokuserer i økende grad på komfort og ønsker å bruke hytta som vårt andre hjem. Det er viktig å påpeke at vi ikke nødvendigvis vil lage hytta som en kopi av vårt ordinære hjem, men ønsker å komme til et behagelig sted fritt for stress, noe som innebærer avslapping og komfort i de fleste rom og uteområder. Vi vil ha det komfortabelt og vakkert både inne og ute, konkluderer Levik.