Kjøpte du ny bolig i fjor?

Kjøpte du ny bolig i fjor, før du solgte den gamle? Slik skal du føre formue og fradrag i selvangivelsen.

Personlig økonomi

Vi er inne i siste uke før levering av selvangivelsen, og skattyterne mangler ikke på ting å spørre om. I "tett på nett" hos Skattebetalerforeningen i dag kom for eksempel følgende spørsmål: Vi er inne i siste uke før levering av selvangivelsen, og skattyterne mangler ikke på ting å spørre om. I "tett på nett" hos Skattebetalerforeningen i dag kom for eksempel følgende spørsmål: Kjøpte ny bolig 4. november, solgte gammel 5. januar. Begge står oppført med fullt beløp under post 4.3.2. Kan jeg føre opp den nye boligen for bare to måneder? Og hva kan jeg trekke fra? Tenker på meglerhonorar, annonsering, takst, dokumentavgift og lignende.- Post 4.3.2 angir formuesverdien av boliger du eide per 31.12. I og med at du da var eier av to boliger, må begge føres opp. Når det gjelder formue, er det ikke mulig å redusere med antall måneder. Det er din formue slik den er ved utgangen av året som skal føres opp. Formuesverdien har betydning for beregning av formuesskatt. Ved positiv nettoformue (altså etter fradrag for gjeld) over 151.000 kroner, må du betale formuesskatt.- Hvis du solgte skattefritt er det ikke fradragsrett for megler, annonser og så videre, svarer advokat Gry Nilsen.For å slippe skatt på boligsalget må du innfri krav til både eiertid, botid og bruk. Blant annet må du ha brukt bygningen til egen bolig i minst ett år av de siste to år før salget.

Nyheter
Næringseiendom