Mot europeisk strømpris

Trolig må vi belage oss på å komme veldig nær europeiske strømpriser i Norge neste vinter. Dette er årsakene.

Publisert 23. april 2006 kl. 14.02
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 08.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 269 ord
Administrerende direktør i kraftbørsen Nord Pool, Torger Lien, sier til NTB at politikerne har gitt kraftprodusentene beskjed om at deres hovedmål er å tjene mest mulig penger, og at produsentene forholder seg til dette.Kraftprodusentene er den norske staten, gjennom Statkraft samt en rekke kommuner som er aksjonærer i selskaper som produserer elektrisk kraft. Ti prosent av kraftproduksjonen i Norge kontrolleres av private.
Faller ikkeTjene penger
Torger Lien i Nord Pool, sier til NTB at markedet tilsier bare en forsiktig nedgang i strømprisen utover sommeren. Strøm for levering til sommeren omsettes for 40-45 øre per kilowattime i det finansielle markedet, og på toppen av dette kommer avgifter til staten og påslag til leverandørene. Markedets vurdering tilsier derfor at man ikke vil se en normal prisnedgang utover våren og sommeren.Lien sier at det i hovedsak er fire årsaker til at strømmarkedet oppfører seg annerledes enn folk flest har vært vant til. For det første er det nå en høy pris på fossile brensler, spesielt olje og gass. Dette influerer på strømprisen. Dernest har vi fått CO2-kvoter som er blitt priset høyere enn man antok på forhånd. Olje- og gassprisen pluss CO2-kvotene utgjør til sammen opptil 50 øre på strømprisen.- I tillegg til dette kommer at det er underskudd av kraft i Norden i et normalår, noe som gjør det nødvendig for oss å importere strøm. Norge må i et normalår importere 9 terawattimer (9 TWh). I et tørrår er situasjonen for tilgangen på elektrisk kraft slik at Statnett har sagt at Norge ikke kan håndtere situasjonen.Som et fjerde punkt kommer den stramme kraftbalansen i Europa, som påvirker vårt strømmarked og driver prisene opp.(©NTB)