Meteorologisk Institutt har sendt ut sesongvarsel for perioden mai-juli, og dette viser at gjennomsnittstemperaturen kan bli liggende nær eller litt over normalen i det meste av Norge. Meteorologisk Institutt har sendt ut sesongvarsel for perioden mai-juli, og dette viser at gjennomsnittstemperaturen kan bli liggende nær eller litt over normalen i det meste av Norge. Instituttet minner om at varselet ikke sier noe om nedbør, altså innebærer det ikke nødvendigvis en tørr sommer. Den kan like gjerne bli varm og våt.En annen påminnelse er at sesongvarselet viser et snitt over perioden. Det vil si at det kan bli en iskald mai og en unormalt varm juni - eller tre måneder på det jevne.Normaltemperaturen i den varmeste landsdelen - Agder - er 6,3, 10,2 og 11,8 grader i hhv. mai, juni og juli. Størrelsen er ifølge instituttet et uttrykk for gjennomsnittsverdi over en bestemt 30-års periode - i dag brukes 30-årsperioden 1961-90.