Blodbad i fond

Verdien på fondet hvor blant andre Bjørn Dæhlie puttet inn penger er redusert fra 78 millioner til 390.000 kroner på ni år.

Personlig økonomi

Alf R. Bjercke valgte feil folk til å forvalte venturefondet sitt; Alf R. Bjercke & Co. Dermed har verdien rast fra 78 millioner kroner for ni år siden til 390.000 kroner i dag, skiver Finansavisen. Alf R. Bjercke valgte feil folk til å forvalte venturefondet sitt; Alf R. Bjercke & Co. Dermed har verdien rast fra 78 millioner kroner for ni år siden til 390.000 kroner i dag, skiver Finansavisen. Blant investorene som satset på fondet finner vi Marius Skaugen, Bjørn Dæhlie og 10 andre investorer.- Hvis vi skulle løst opp selskapet i dag, ville ikke aksjonærene fått noenting. Bare kreditorene, og det er ikke så veldig interessant, sier forretningsfører Håkon Richard Bjercke, sønn av Alf R. Bjercke. Eierne blir bedt om å putte inn 2,4 millioner kroner i en emisjon. De som ikke blir med, blir fullstendig vannet ut.Marius Skaugen er fortsatt største aksjonær. Bare Dæhlie har imidlertid solgt mens det var verdier i selskapet.

Nyheter
Børs