Partner Catrine Gjedebo i Wassum utfordres av DN til å velge tre favorittfond. Hun legger ikke skjul på at hun foretrekker aktivt forvaltede fond.- Sparepengene kan gjerne spres på tre fond, men de må være forskjellige. Både Carnegie Worldwide og Skagen Global er aktive og har gjennom mange år gitt andelseierne høyere avkastning enn markedet. Odin er gode til å plukke undervurderte aksjer på Oslo Børs, sier hun.