Forsikringsselskaper kan bruke opplysninger i pasientjournaler til å nekte kunder full helse- og livsforsikring. Forsikringsselskaper kan bruke opplysninger i pasientjournaler til å nekte kunder full helse- og livsforsikring. Men Legeforeningen mener selskapene ofte feiltolker når de skal avgjør hvem som skal få forsikring, og vil ifølge NRK Puls nå begrense bruken av pasientjournaler.