Det skal langt mer til enn helgens regnskurer på Østlandet til å legge press på strømprisene. Dagbladet har spurt informasjonssjef Irene Meldal i Statnett om hvor mye som skal til. Det skal langt mer til enn helgens regnskurer på Østlandet til å legge press på strømprisene. Dagbladet har spurt informasjonssjef Irene Meldal i Statnett om hvor mye som skal til. - Masse, masse, masse. For at vi i det hele tatt skal komme i nærheten av normal vannstand i magasinene må det regne mer enn et par døgn. Da trenger vi maksimal nedbør hele høsten gjennom, sier hun.NVEs medierådgiver Hilde Harket sier til avisen at selv det mest optimistiske nedbør-anslaget vil gi vannstand i magasinene godt under middelnivå.- Om regnværet får noen innvirkning på strømprisen, kommer an på hvor nedbøren har falt. Selv om det har regnet mye i sørøst ligger magasinene langt oppe på fjellene. Det er der vi trenger nedbøren, sier hun.