Neste år blir det innført nye regler for kapitaldekning i EU og Norge. Med disse vil bankene binde opp mindre egenkapital i boliglån enn tidligere, noe som igjen betyr lavere kostnader. Neste år blir det innført nye regler for kapitaldekning i EU og Norge. Med disse vil bankene binde opp mindre egenkapital i boliglån enn tidligere, noe som igjen betyr lavere kostnader. Men det er ifølge Aftenposten usikkert om bankene vil bruke dette til å presse prisen ytterligere.- Konkurransen i markedet vil avgjøre om det blir billigere lån, sier adm. dir. Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon.Men Finansdepartementet spør ifølge avisen nå om det bør stilles strengere krav til sikkerhet for norske banker enn EUs minstekrav, og viser til prisgaloppen i boligmarkedet.- Det er liten grunn til å tro at tiltaket vil ha den tilsiktede virkning. Det vil bare påføre norske banker en ulempe. Det er uklokt, sier han til Aftenposten.Konsekvensen kan bli at norske banker må tilby boliglån dyrere enn for utenlandske konkurrenter som Nordea, Handelsbanken og Fokus Bank (eid av Danske Bank).Konsekvensen kan bli at norske banker må tilby boliglån dyrere enn for utenlandske konkurrenter som Nordea, Handelsbanken og Fokus Bank (eid av Danske Bank).