Finansdepartementet har bestemt at skjermingsrenten, som i juli og august, holdes på 2,1 prosent i september og oktober.Personlige skatteytere som låner ut penger til et aksjeselskap, må derfor regne med ekstra skatt om renten på lånesummen er over 2,1 prosent etter skatt.Bakgrunnen for ekstraskatten er at skattemyndighetene, da skatt på utbytte ble innført ved årsskiftet, forventet at mange ville tilpasse seg ved å ta ut høye renter på lån istedenfor."Skjermingen" beregnes forskuddsvis annenhver måned