Øystein Stray Spetalen er "stuck" i køen hos Oslo kommunes Plan- og bygningsetat. DN skriver at Spetalens arkitekt Niels Torp fortsatt ikke har fått svar på brevet han sendte 12. juni med forespørsel om forhåndskonferanse vedrørende sitt utbyggingsprosjekt på Bygdøy. Øystein Stray Spetalen er "stuck" i køen hos Oslo kommunes Plan- og bygningsetat. DN skriver at Spetalens arkitekt Niels Torp fortsatt ikke har fått svar på brevet han sendte 12. juni med forespørsel om forhåndskonferanse vedrørende sitt utbyggingsprosjekt på Bygdøy. Da Torps kollega Kyrre Pedersen purret på en byggesak fikk han til svar fra etaten at "185 saker venter på saksbehandler".I samme e-post anslo kommunen ifølge avisen total ventetid til 30 uker - for at saken skulle bli tildelt en saksbehandler.Direktør Ellen S. de Vibe innrømmer at etaten har en stor utfordring, men legger til at redusert saksinngang og flere nyansatte vil sørge for bedring i år. Samtidig peker hun på at eiendomsutviklere kan hjelpe til ved å drøfte sine prosjekter mer med naboene før de søker.Hva synes du om ventetiden i byggesaker?.