I sin årlige analyse "KLP målt mot andre pensjonstilbydere" har KLP funnet at de i fjor hadde kostnader på 0,36 prosent av kundefondene, 0,4 prosentpoeng mindre enn i Storebrand og Vital. I sin årlige analyse "KLP målt mot andre pensjonstilbydere" har KLP funnet at de i fjor hadde kostnader på 0,36 prosent av kundefondene, 0,4 prosentpoeng mindre enn i Storebrand og Vital. Dette innebærer en kostnadsbesparelse for KLPs kunder på 570 millioner kroner. I tillegg sparer de et tilsvarende beløp på at KLP ikke har eksterne eiere, hevdes det i en pressemelding.Samtidig viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon at KLP i fjor klarte en verdijustert avkastning inkludert HTF-obligasjoner på 7,5 prosent. De siste fem årene er avkastningen 5,9 prosent, mot 6,0 og 5,8 prosent for Storebrand og Vital.
HTF-obligasjoner
HTF-obligasjoner er obligasjoner som ikke skal selges før de løper ut (hold-til-forfall), og forbindes som regel med en forpliktende langsiktig plassering.Verdien i regnskapet bestemmes av prisen man kjøpte obligasjonen til, hvor lang tid det er igjen til forfall og hva man får igjen ved forfallstidspunkt.Andre obligasjoner, aksjer og eiendom fastsettes til markedskurs.