NSUs årlige boligundersøkelse viser at boligsituasjonen står på stedet hvil for studentene - oppgangen i antall studentboliger i forhold til antallet studenter er på mikroskopiske 0,2 prosent. Prisvekst i det private markedet, fortsatt lave lån og stipend og en økning i antall studenter gjør situasjonen prekær, heter det. NSUs årlige boligundersøkelse viser at boligsituasjonen står på stedet hvil for studentene - oppgangen i antall studentboliger i forhold til antallet studenter er på mikroskopiske 0,2 prosent. Prisvekst i det private markedet, fortsatt lave lån og stipend og en økning i antall studenter gjør situasjonen prekær, heter det. Total dekningsgrad nasjonalt er 14,62 prosent, mens den reelle (eksklusive internasjonale studenter) er på 12 prosent. Ifølge NSU mangler det 6.783 boliger for å nå 20 prosent dekning.- Disse tallene viser at Regjeringen må fortsatt ha en sterk fokus på bygging av studentboliger. Et presset marked rammer studenter med dårlig økonomi, sier NSU-leder Jens Maseng i en pressemelding.I Oslo er dekningsgraden 14,37 prosent, ned 2,13 prosentpoeng fra i fjor. I Bergen steg dekningsgraden 0,77 prosentpoeng til 12,27 prosent, i Trondheim to prosentpoeng til 13,72 prosent. Høyest er dekningsgraden i Ås - 29,2 prosent etter at den i fjor falt 2,3 prosentpoeng.NSU påpeker at det er forskjell på leiemarkedene på små steder og i store byer.- Ås har for eksempel et veldig lite privat leiemarked, og må basere boligdekningen sin i stor grad på samskipnaden, heter det.