Ferske tall fra SSB viser at prisene på nye eneboliger steg 6,9 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme periode i år. Fra 1. til 2. kvartal i år økte prisene 5,3 prosent. Sesongjustert var økningen 2,5 prosent. Ferske tall fra SSB viser at prisene på nye eneboliger steg 6,9 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme periode i år. Fra 1. til 2. kvartal i år økte prisene 5,3 prosent. Sesongjustert var økningen 2,5 prosent. Siden bunnen i 1. kvartal 1993 har nye eneboliger steget 130,2 prosent, mot 190,5 prosent for brukte eneboliger. Byggekostnadsindeksen for enebolig i tre er opp 49,7 prosent.