, og vil øke fra dagens 60 milliarder under forvaltning til 150 milliarder innen utgangen av 2008.Realiserer selskapet dette målet, vil inntektene eksplodere, skriver Aftenposten, som har beregnet at selskapet vil ta hver tredje krone av kundenes innskudd i honorarer i sitt siste produkt - et "Private Equity-fond".- Du må sammenligne med hva du kan få i avkastning. Forventet avkastning er minst 15 prosent årlig. Det vi tar betalt for er summen av distribusjonsnett, personlige rådgivere og vår kompetanse på å velge forvaltere av høy kvalitet, sier investeringsdirektør Geir Inge Solberg til avisen.Acta har innført et nytt begrep i bransjen, skriver Aftenposten, og viser til at det såkalte strukturhonoraret skal være på fem prosent av fondets totalkapital. Det blir inntil ti prosent av innskutt beløp med en belåning inntil én-til-én i forhold til egenkapitalen.