Ingen ser ut til å være imponert over regjeringens forslag til strømsparing. Heller ikke Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Ingen ser ut til å være imponert over regjeringens forslag til strømsparing. Heller ikke Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). - Selv om alle monner drar, vil tiltakene først og fremst være et lite håndslag til noen ganske få eneboligeiere, sier adm. dir. Ralph Norberg i en pressemelding.NBBL vil i høst legge frem forslag til mer langsiktige tiltak overfor regjeringen, og viser til at 22 prosent av landets boliger, det vil si ca. 450.000, har elektriske ovner som eneste oppvarmingskilde.Norberg peker til slutt i meldingen på et enkelt politisk grep regjeringen kan ty til på kort sikt for å skape mer rettferdighet knyttet til strømprisene.- Vi mener regjeringen skal sørge for å få fjernet fastledd både i nettleie og energipris. Bruk av fastledd for husholdninger må opphøre, eller kun begrenses til rene kostnader knyttet til selve kundehåndteringen. Som følge av fastledd er byrdene i dag skjevt fordelt. En liten bolig betaler mer per kWh enn en stor bolig. Dette er helt uholdbart og gir feil signaler. Dette må Enoksen gripe fatt i, sier han.