Farlig sjømat i Troms

Skipsvrak ødelegger sjømat i Troms. Mattilsynet fraråder disse produktene.

Personlig økonomi

Vraket av det tyske krigsskipet «Tirpitz» ødelegger sjømaten i området. Mattilsynet fraråder å spise skjellmat og lever fra fisk som er fanget rundt vraket.«Tirpitz» ligger delvis nedsenket utenfor Håkøya, vest for Tromsø.- Mattilsynet anser ikke Tirpitz for å være en stor kilde til forurensning av skjell og fiskelever, men vi mener likevel det er naturlig at informasjonen gjøres kjent for yrkesfiskere og andre som kan tenkes å fiske rundt vraket av skipet, sier seniorrådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet. Rådet gjelder all skjellmat og fiskelever som er fanget i en avstand på under 100 meter i luftlinje fra vraket.Opphoggingen av «Tirpitz» skjedde i perioden 1949-1960. Arbeidet ble ikke utført i henhold til moderne miljøkrav. Forurensningen fra det tyske slagskipet består i forhøyede nivåer av Benzo (a) pyren og PCB, opprinnelig benyttet i drivstoff, oljer og transformatorer. Bruk av slike stoffer er i dag enten forbudt eller strengt regulert. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi