Goliat banker David i norske rettssaler

En undersøkelse fra Advokatforeningen viser at det offentlige vant 60 prosent av alle høyesterettssaker mot private parter i 2005.

Personlig økonomi

Advokatforeningen mener årsaken er ujevn pengebruk i sakene. I undersøkelsen har Advokatforeningen sett på samtlige høyesterettssaker mellom offentlige og private parter i årene 1965, 1975, 1985, 1995 og 2005. Tendensen ser ut til å være at stat og kommune vinner en stadig større andel av sakene i Høyesterett. Advokatforeningen mener årsaken er ujevn pengebruk i sakene. I undersøkelsen har Advokatforeningen sett på samtlige høyesterettssaker mellom offentlige og private parter i årene 1965, 1975, 1985, 1995 og 2005. Tendensen ser ut til å være at stat og kommune vinner en stadig større andel av sakene i Høyesterett. - Når private møter det offentlige i en rettssak, er det stor ulikhet i økonomisk styrke mellom partene. Dette er et betydelig rettssikkerhetsproblem, sier Advokatforeningens leder Anders Ryssdal.Han påpeker at private parter noe oftere vinner fram i skattesaker enn i andre typer saker, noe han mener illustrerer problemet.- I skattesaker er den private part oftere en bedrift eller en annen skatteyter som kan ha større ressurser å sette inn, samtidig som tvisten kan være av stor økonomisk verdi, sier Ryssdal.Ryssdal mener det offentlige prosederer på skattebetalernes regning og derfor kan benytte de ressursene de måtte ønske.- Dette kan Staten gjøre uten at de trenger å ta hensyn til verdien av utfallet av saken. Det kan ikke de private parter, påpeker Ryssdal. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv