Nordmenn reiser mer kollektivt

Sporveien vinner, mens drosjene taper, viser SSBs transportstatistikk.

Personlig økonomi

Kollektive transportmidler fraktet seks millioner flere nordmenn i 2005 enn året før. Den største økningen skjer i flytrafikken og i kategorien forstadsbaner og sporveier, som begge opplevde en økning på 7 prosent fra 2004 til 2005. Kollektive transportmidler fraktet seks millioner flere nordmenn i 2005 enn året før. Den største økningen skjer i flytrafikken og i kategorien forstadsbaner og sporveier, som begge opplevde en økning på 7 prosent fra 2004 til 2005. Det at kollektivbruken øker, betyr imidlertid ikke at bilbruken minker. Personbiltrafikken økte tvert imot med 3 prosent i 2005 og utgjorde med det nesten 82 prosent av alle reiser. Samtidig viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at det ble foretatt to millioner færre drosjereiser i 2005 enn i 2004.En like viktig statistisk størrelse med tanke på trafikkmengde og miljø er det SSB kaller transportarbeidet, som angir hvor mange kilometer folk forflytter seg. Disse tallene indikerer at personbilreisene i gjennomsnitt blir stadig kortere, mens godstransportturene blir stadig lengre.Dette tallet, angitt i personkilometer, viser for øvrig at en gjennomsnittlig nordmann reiser nesten 49 kilometer daglig 2005, mot 14 kilometer i 1965. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv