Opplevd mye tull med din nye bolig?

Har du kjøpt deg ny bolig, og fått lekkasjer på bad eller fliser som som løsner? Eller andre problemer? Nå er det hjelp å få.

Personlig økonomi

En undersøkelse Raadhus AS gjorde for Boligprodusentenes Forening i fjor viste at 42 prosent av alle nyoppførte bygg har feil eller mangler, som årlig forårsaker skader for 12-14 milliarder kroner. En undersøkelse Raadhus AS gjorde for Boligprodusentenes Forening i fjor viste at 42 prosent av alle nyoppførte bygg har feil eller mangler, som årlig forårsaker skader for 12-14 milliarder kroner. Store deler av regningen har forbrukerne tatt. Men nå lanserer Forbrukerforsikring en ny type forsikring som hjelper kjøpere i nøden, går det frem av en pressemelding.Å kjøpe nybygd bolig betyr i praksis at du har krav på en feilfri overtagelse.- Vi har det siste året hjulpet kjøpere av brukt bolig i kamp mot selgers eierskifteforsikring når de har oppdaget feil eller mangler. Selv om Bustadsoppføringsloven skal verne kjøpere av nybygg, er det som i bruktmarkedet en ubalanse som heller i selgers favør, sier Forbrukerforsikring-sjef Johan Dolven.Forsikringen skal hjelpe kjøpere til å stå sterkere i evt. klagesaker mot håndverkere eller entreprenører, gjennom fri advokathjelp uten egenandel.Om nødvendig tar Forbrukerforsikring ifølge meldingen saken helt til Høyesterett og dekker alle saksomkostninger.

Nyheter
Næringsliv