Skatt: 588 milliarder

Hittil i år er det betalt inn hele 588 milliarder kroner i skatt i Norge, 15 prosent mer enn i fjor.

Personlig økonomi

Økt innbetaling av oljeskatter er blant de viktigste årsakene til at skatteinngangen har økt med 15 prosent så langt i år.Hittil i år er det betalt inn 588 milliarder kroner i skatt i Norge. Dette er en økning 73 milliarder, eller 15 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.Det er særlig oljeskattene som bidrar til økningen i den totale skatteinngangen. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innbetalte skatter fra petroleumsutvinning utgjør 213,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 28,8 prosent fra samme periode i fjor. Da ble det betalt inn 165,5 milliarder kroner.Utenom oljeskattene har Fastlands-Norge hatt en skatteøkning på 7,9 prosent så langt i år.Tidligere denne måneden ble det kjent at kommunene får 3,75 milliarder mer å rutte med i 2006 og 2007 fordi skatteinngangen fremover blir høyere enn hva regjeringen hadde regnet med. Dette var en av årsakene til at regjeringen fikk løst opp i de økonomiske sidene av sykelønnsbråket. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv