Spare i eiendom?

Det er flere måter å spare i eiendom på. Du kan kjøpe fond eller enkeltaksjer. Analytiker drar frem én aksje du i så fall bør satse på.

Personlig økonomi

Eiendom har blitt et populært investeringsobjekt. dn.no presenterer i dag fem måter å spare i eiendom på. To av disse er å kjøpe eiendomsaksjer på børsen eller kjøpe andeler i eiendomsfond.- Ved kjøp av eiendomsaksjer slipper du å betale et forvaltningshonorar slik du må ved kjøp av andeler i et aksjefond. Du har også lavere provisjoner ved kjøp og salg, sier Terra-analytiker Tore Øystein Gløersen, som overfor nettavisen trekker frem Norgani hvis du vil spare i eiendom på Oslo Børs.Best risikospredning får du i eiendomsfond, men her må du passe på gebyrene. Her betaler du gebyrene som andel av totalkapitalen, ikke bare av egenkapitalen du har skutt inn. De fleste eiendomsfond lånefinansierer 60-80 prosent.Kapital har en lengre sak på gebyrer i eiendomsfond i sin seneste utgave.- Uten spesialkunnskap om enkelteiendommer bør du investere i et eiendomsfond med 20-30 store bygg, anbefaler adm. dir. Espen Klevmark i Aberdeen Property Investors overfor dn.no.

Nyheter
Næringseiendom