Streng straff for bedrageri

Borgarting lagmannsrett har dømt en mann til ubetinget fengsel i to år og seks måneder for grovt underslag og bedrageri.

Personlig økonomi

Domfelte har ifølge retten forledet flere personer til å forskuddsbetale penger mot løfte om at de skulle få lån. De fikk aldri lån og pengene ble tapt. I forbindelse med bedrageriene ble det benyttet falske dokumenter. Domfelte har ifølge retten forledet flere personer til å forskuddsbetale penger mot løfte om at de skulle få lån. De fikk aldri lån og pengene ble tapt. I forbindelse med bedrageriene ble det benyttet falske dokumenter. Han forledet også personer til å forskuddsbetale penger mot løfte om å delta i et investeringsprogram. Prosjektene var imidlertid helt fiktive og pengene ble tapt.I premissene for dommen skriver retten at tiltaltes virksomhet må betegnes som utspekulert, godt planlagt og meget profesjonelt utført. I tillegg er det tale om internasjonale forbindelser som har gjort etterforskningen meget vanskelig.At etterforskningen har vært tidkrevende og de straffbare forholdene ligger tilbake i tid har derfor ikke medført at lagmannsretten ser dette som en formildende omstendighet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv