Tilståelser fra Kristin Halvorsen

Finansministeren tilstår utilfredstillende behandling av kronikere, lignings-ABC-en endres og Krf ønsker at alle skal få rett på rehabilitering.

Personlig økonomi

Finansminister Kristin Halvorsen er enig med Diabetesforbundet om at behandlingen som opptil en kvart million diabetikere har fått av landets ulike ligningskontor ikke har vært særlig tilfredstillende. Det er Leif Helge Kongshaug (V) som i spørretimen på Stortinget stilte spørsmål i forhold til det omstridte særfradraget hos diabetikerne. Finansminister Kristin Halvorsen er enig med Diabetesforbundet om at behandlingen som opptil en kvart million diabetikere har fått av landets ulike ligningskontor ikke har vært særlig tilfredstillende. Det er Leif Helge Kongshaug (V) som i spørretimen på Stortinget stilte spørsmål i forhold til det omstridte særfradraget hos diabetikerne. - Ligningsbehandlingen for 2005 knyttet til særfradrag for diabetikere har dessverre ikke vært fullt ut tilfredsstillende, sier finansministeren via departementets hjemmeside.Finansministeren ønsker i dialog med forbundet å utvide emnet og forståelsen av denne i Lignings-ABC-en for 2006.Mens kostnadene for sommer-OL i London sprekker med 244 milliarder kroner, landets statsminister Jens Stoltenberg får seg nytt tak over hodet for en 100-300 millioner kroner og landets 200.000 kronisk syke diabetikere muligens slipper å hamstre matkvitteringer i pose og sekk, også for neste år, har nå KrF også kommet på banen i forhold til kronikerne. Laila Dåvøy har tatt bladet fra munnen.Fra før har Lise Kristoffersen (Ap) fra Helse-og Omsorgskomiteen tatt til orde for at nye insuliner må komme på blå resept. Vigdis Giltun har formidlet et ønske i Stortinget om at diabetikerne skal få fradrag for sine merutgifter, og leder i helsekomiteen på Stortinget, Harald Tom Nesvik (Frp) har også vært positiv i forhold til kronikernes vanskelige og livslange ståsted.KrFs helsepolitiske talskvinne Laila Dåvøy ønsker fremover å sette fokus på rehabilitering, kronikernes egen mestring av sykdommen, og at det offentlige må kunne bidra i større grad for at den syke selv kan sette seg mål, og nå disse.- Jeg med flere i KrF satte fram et privat forslag i Stortinget den 22. november om at alle som trenger det bør få lovfestet rett til rehabilitering, sier Dåvøy til HegnarOnline.Krf mener at et økende antall mennesker med kreft, diabetes, eller andre kroniske sykdommer, gjennom sykdommen lærer å mestre mye selv. For imidlertid å imøtekomme kronikernes utfordringer ønsker KrF å sette et enda større fokus på rehabilitering der pasientene må settes enda bedre i stand til å mestre sin sykdom og funksjonssvikt i dagliglivet. Leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, logopeder og andre må bidra for at den som har sykdom eller skade selv kan sette seg mål og nå disse, hevder KrF.- Når det gjelder diabetes vil dette slik jeg ser det måtte bli nødvendig opplæring etter diagnostisering mm. Hvordan dette skal håndteres knyttet til den enkelte sykdomsgruppe må vi komme tilbake til, sier Dåvøy til HegnarOnline.Krf ønsker nå å søke Stortinget for å få gjennomslag for sine utspill i forhold til landets kronikere, men er forberedt på at det kan ta noe tid. Fra før har Ap, V og Frp vist positive signal overfor kronikerne.- Når det gjelder diabetes og strategien fremover ved ulike tiltak (jmfr strategiplanen som er omtalt i Nasjonal Helseplan - endel av budsjettet), vil jeg i forbindelse med statsbudsjettet be Regjeringen utarbeide og komme tilbake til Stortinget med en konkretisering av gjennomføringen av de ulike tiltakene i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett. Også her er KrF avhengig av at vi får regjeringspartiene med, sier KrFs helsepolitiske talskvinne, Dåvøy til HegnarOnline.Det er Diabetesforbundet selv som gjennom lang og hard kamp i en årrekke nå synes å ha sådd de frø som ventelig velfortjent kan høstes en gang i nærmeste fremtid, både hos landets stortingspolitikere, regjeringspartiene og den berømmelige pengesekken.- Bakgrunnen min for å fremme et slikt forslag er at Diabetesforeningen i komitehøringen om budsjettet påpekte at diabetesstrategien ikke er godt nok konkretisert, ei heller er der laget en fremdriftsplan, og det er heller ikke satt av spesifikke midler til dette arbeidet, avslutter Laila Dåvøy (KrF)

Nyheter
Næringsliv