Venter femårsflom på Østlandet

Små og middelstore vassdrag på Østlandet kan fram til søndag overstige varslingsnivået for flom - såkalt femårsflom. Årsaken er det vedvarende regnværet.

Personlig økonomi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte torsdag ut flomvarsel som omfatter Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte torsdag ut flomvarsel som omfatter Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. NVE peker på at det i dagene fremover er varslet betydelige nedbørsmengder og mildvær over Sørøst-Norge. Værsituasjonen har gitt mye nedbør over en lengre periode, og i lavlandsvassdrag har dette ført til en situasjon der vannføringen er svært følsom for nødbør- og temperaturutviklingen fremover.I enkelte vassdrag har nå vannføringen passert middelflom, og den ventes flere steder - spesielt i innsjørike, små og middelstore vassdrag - å overstige varslingsnivået for femårsflom. Denne situasjonen kan også gjelde for regulerte vassdrag dersom magasinkapasiteten er liten.NVE gjør oppmerksom på at gjentetting av vannløp under bruer og andre avløpsveier kan føre til lokale oversvømmelser, og det er by- og tettbygde strøk som i denne sammenheng vil være mest utsatt.Også i de to Agder-fylkene er det stor vannføring i vassdragene, og det er varslet betydelige nedbørsmengder i helgen uten at vannføringen er ventet å passere nivået for femårsflom, opplyser NVE. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv