Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 6,7 milliarder kroner i november. Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 6,7 milliarder kroner i november. Dette fordeler seg med 5,2 milliarder i aksjefond, 1,1 milliard i pengemarkedsfond, 380 millioner i kombinasjonsfond og 260 millioner i obligasjonsfond.I andre fond/hedgefond var det en netto innløsning på 230 millioner kroner.Når det gjelder aksjefond, sto norske institusjonskunder for nærmere fire milliarder. Utenlandske kunder tegnet for nær én milliard, mens personkundene nettotegnet seg for 273 millioner.Total forvaltningskapital i verdipapirfond var på 322 milliarder ved utgangen av november, hvorav Nær 60 prosent er plassert i aksjefond.