Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) mener forslaget til ny lov om eiendomsmegling betyr problemer for distrikts-Norge. Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) mener forslaget til ny lov om eiendomsmegling betyr problemer for distrikts-Norge. - Det blir dyrere å bruke eiendomsmegler og det er for få utdannede eiendomsmeglere til å fylle de stillingene som kreves. Det er grunn til å frykte at det blir redusert tilbud og redusert konkurranse i distriktene fordi foretakene ikke får tak i kvalifiserte meglere, sier styreleder Stein Drogseth i EFF i en pressemelding.EFF mener det bør holde å skjerpe kompetansekravet til foretaket og ikke til alle enkeltutøverne i bransjen.
Forslaget øker foretakenes kostnader i form av økt lønn og ekstra arbeidsoppgaver, men også fordi man ikke lenger kan ta seg betalt for konkret arbeid utført på vegne av underleverandører som aviser og forsikringsselskaper, skriver foreningen videre.Økte kostnader vil føre til dyrere tjenester for forbrukerne, lyder konklusjonen. skjønner ikke EFF hvorfor megler skal sette opp spesifisert regning med timeforbruk når det er avtalt fast pris eller provisjon av salgssum.- Det er unødvendig og egnet til å skape konflikter mellom partene i etterkant, mener foreningen.