Dagbladet har spurt flere eksperter om hvordan 2007 blir for privatøkonomien din. Ett av temaene er boligmarkedet.
Ylva Søvik, Handelsbanken:Gisle Høyland, Norsk Privatøkonomi:Christian Vennerød:
Tror renten kan stige 1,5 prosentpoeng, noe som kan bremse opp prisene, spesielt for små boliger. Prisene vil stige, men ikke som i år. Utelukker ikke 8-10 prosent oppgang. Prisene vil stige. Ikke som i år, men sannsynligvis mer enn det koster å låne.