Bare den såkalte underveisavgiften økes med over 17 prosent, opplyser Samferdselsdepartementet. Departementet fastsatte fredag takstregulativet for 2007 for Avinors lufthavner, og avgiftene får en reell nedgang neste år på vel 2 prosent. Startavgiften går ned med 2,2 prosent, passasjeravgiften innenlands med 4,5 prosent og passasjeravgiften utenlands med 15,4 prosent. Bare den såkalte underveisavgiften økes med over 17 prosent, opplyser Samferdselsdepartementet. Departementet fastsatte fredag takstregulativet for 2007 for Avinors lufthavner, og avgiftene får en reell nedgang neste år på vel 2 prosent. Startavgiften går ned med 2,2 prosent, passasjeravgiften innenlands med 4,5 prosent og passasjeravgiften utenlands med 15,4 prosent. Økningen i underveisavgiften på 17,4 prosent har sammenheng med økte omkostninger i forbindelse med lønnsoppgjøret for flygelederne. Retningslinjene for den europeiske organisasjonen for flysikringstjenester, Eurocontrol, setter ifølge departementet klare føringer for hvordan underveisavgiften skal beregnes. Det er disse føringer som ligger til grunn for avgiftsøkningen, melder Samferdselsdepartementet, som sier det har ønsket å kompensere økningen i underveisavgiften med reduksjon i de øvrige avgiftene. (©NTB)