Kjøper du aksjer eller aksjefond før nyttår, sikrer du deg retten til skjermingsfradrag for 2006. Fradraget betyr at en del av avkastningen blir skattefri når du selger. Kjøper du aksjer eller aksjefond før nyttår, sikrer du deg retten til skjermingsfradrag for 2006. Fradraget betyr at en del av avkastningen blir skattefri når du selger. Men hvor mye kan du egentlig spare på dette fradraget?- La oss si at du plasserer 100 kroner i et aksjefond. De neste fire årene er fondets avkastning negativ, mens det oppnås en svært høy avkastning det femte året, slik at hundrelappen da har vokst til 150 kroner, sier adm. dir. Lasse Ruud i Verdipapirfondenes Forening til forbruker.no.Innløsning av fondsandelene etter fem år, og en skjermingsrente på to prosent hvert år gir ifølge Ruud et skjermingsfradrag på rundt to kroner for hvert av de fem årene, avhengig av verdistigningen.- Skattepliktig avkastning reduseres da fra 50 til 40 kroner. Skjermingsfradraget trekkes altså ikke fra fortløpende hvert år, men beregnes med tilbakevirkende kraft for alle årene du har vært inne i fondet, uten hensyn til fondets avkastning fra år til år i spareperioden, sier Ruud videre til forbruker.no.