Finansminister Kristin Halvorsen har bedt Kredittilsynet om å utrede muligheten for at bankkunder skal få beholde samme kontonummer hele livet, selv om de bytter bankforbindelse, melder DN idag. Mange bankkunder finner det vanskelig, tids- og kostandskrevende å bytte bankforbindelse fordi man må forholde seg til nye bankkonti.Halvorsen sier dette er et forslag som gjør det enklere for bankkundene å skifte bankforbindelse. Tilsynet har fått i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe som frem til sommeren skal vurdere konkrete tiltak og tekniske ordninger som kan redusere ulempene ved bytte av bankforbindelse, skriver avisen.