En undersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg på 2.000 bedriftsledere i desember, viser at 10 prosent av norske bedriftsledere har mottatt en julegave som kan oppfattes som et forsøk på smøring. Det er en svak oppgang fra ni prosent i fjor. En undersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg på 2.000 bedriftsledere i desember, viser at 10 prosent av norske bedriftsledere har mottatt en julegave som kan oppfattes som et forsøk på smøring. Det er en svak oppgang fra ni prosent i fjor. - Det er selvsagt oppsiktsvekkende at såpass mange rapporterer om smøringsforsøk. Hovedbildet er likevel at korrupsjon og smøring i næringslivet i liten grad skjer gjennom julegaver, og at det i all hovedsak er ordnede forhold i bedriftens julegaveutveksling i år som i fjor, sier advokat og partner Anne Helsingeng i Deloitte Advokatfirma DA.Det er særlig innenfor hotell- og restaurantvirksomhet slike "smøringsforsøk" har skjedd, hvor 17 prosent oppgir at de har opplevd smøringsforsøk i form av julegaver.46 prosent av norske bedrifter gir julegaver til sine forretningsforbindelser, ned fra 51 prosent i fjor. Helsingeng betegner nedgangen som påfallende: - Med gode tider i næringslivet skulle man i utgangspunktet forvente at det ble gitt flere julegaver. Nedgangen har høyst sannsynlig sammenheng med det økte fokuset på smøring i næringslivet, og i så måte er det positivt. La det samtidig være sagt at det ville bli en tristere verden om pendelen svingte så langt tilbake at vi ikke lenger kan være hyggelige mot hverandre, sier Helsingeng i en pressemelding.