Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 10.887 millioner kroner. Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 10.887 millioner kroner. Dette fordeler seg med 4.221, 5.678 og 901 millioner for hhv. aksje-, pengemarkeds- og obligasjonsfond. I kombinasjonsfond og såkalte "andre fond" var det også netto tegning, men av langt mer beskjeden karakter.Av nettotegningen på 10.887 millioner kom 8.600 millioner fra institusjonene. Det er rekordhøy nettotegning i en enkelt måned fra institusjonskundene, ifølge foreningen.Utenlandske kunder nettotegnet for 1.200 millioner og norske personkunder for 1.100 millioner kroner.
Aksjefond
Forvaltningskapitalen i aksjefond steg 7.500 millioner kroner i januar måned. 4.200 millioner var altså nytegning, resten var verdiøkning.Av nettotegningen i aksjefond sto institusjonskundene for 3.400 millioner. Utenlandske kunder nettotegnet for 1.000 millioner, mens norske personkunder innløste for netto 130 millioner.Norske forvaltningsselskaper forvalter nå totalt 355 milliarder kroner, hvorav 60 prosent er i aksjefond, 34 prosent i rentefond, 4 prosent i kombinasjonsfond og 1 prosent i andre fond.