Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 3.659 nye boliger i desember 2006, 16 prosent flere enn i samme måned året før. Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 3.659 nye boliger i desember 2006, 16 prosent flere enn i samme måned året før. Igangsatt bruksareal for boliger var 461.400 kvadratmeter, 19,9 prosent opp fra samme måned i 2005.I november falt igangsettingen av nye boliger med 15,4 prosent på årsbasis.