Årlig tjener bankene over 1,5 milliarder kroner på salg av garanterte spareprodukter, anslår professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole. Det dreier seg om åpne gebyrer, rentemarginer og skjulte gebyrer i form av priser på opsjoner som er høyere enn markedsverdien. Årlig tjener bankene over 1,5 milliarder kroner på salg av garanterte spareprodukter, anslår professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole. Det dreier seg om åpne gebyrer, rentemarginer og skjulte gebyrer i form av priser på opsjoner som er høyere enn markedsverdien. - Slik disse produktene er priset i dag, er dette ikke noe sparealternativ for Ola og Kari, sier professoren til DN.Han har analysert to garanterte spareprodukter fra Nordea og DnB Nor. Bjerksund er kritisk til hvordan bankene presenterer produktet overfor kundene.