Regelmessige middagslurer kan kutte risikoen for hjerte- og karsykdommer med rundt en tredel, skriver forskning.no. Undersøkelsen er gjort av forskere ved Harvard School of Public Health i USA og University of Athens Medical School i Hellas. Regelmessige middagslurer kan kutte risikoen for hjerte- og karsykdommer med rundt en tredel, skriver forskning.no. Undersøkelsen er gjort av forskere ved Harvard School of Public Health i USA og University of Athens Medical School i Hellas. Nærmere 24.000 friske menn og kvinner bosatt i Hellas, i alderen 20 til 86 år, deltok i studien. Da undersøkelsen startet, hadde de ingen historie med hjerte- og karsykdommer, slag eller kreft. Personene ble deretter fulgt opp i over seks år. I løpet av denne perioden døde 792 av deltakerne, inkludert 113 av hjerte- og karsykdommer.De som regelmessig tok seg en siesta, definert som en blund på minst 30 minutter tre ganger i uka, hadde 37 prosent lavere dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn de som ikke tok siesta. Middagslurens beskyttende effekt var spesielt sterk blant menn som var i arbeid, der risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer ble redusert med 64 prosent.Siesta er vanlig i middelhavsregionen og i flere latinamerikanske land. Områdene er samtidig kjent for å ha lav dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer. Siestaen er foreslått som en mulig forklaringsfaktor tidligere, men resultatene fra tidligere studier har vært motstridende. (©NTB)