15. februar starter Obos opp sitt nye forsikringsselskap Hammersborg Forsikring. 15. februar starter Obos opp sitt nye forsikringsselskap Hammersborg Forsikring. Selskapet har ifølgefått konsesjon til å drive med skadeforsikring av boligselskaper som Obos, eller datterselskaper Obos er forretningsfører for. Videre kan Obos også forsikre sine egne eiendommer der.Totalverdien av bygningsmassen Obos forvalter anslås til ca. 250 milliarder kroner.- Med de høye forsikringspremiene som vi etterhvert har fått, og tilhørende lav skadeprosent, tror vi det nå er mulig å etablere et forsikringsselskap der vi både kan tilby lavere premier og bedre vilkår enn det de vanlige forsikringsselskapene gjør, sier Obos-sjef Martin Mæland.Han regner med at forsikringsavtalene Obos i dag har med If, Gjensidige og Vesta vil fortsette.- Forskjellen vil være at forvaltningsavdelingene i Obos nå får ett selskap til som de kan formidle tilbud fra. Det vil være opp til styrene i boligselskapene å ta stilling til hvilket forsikringsselskap man vil velge, fortsetter Mæland, som ifølge nbbl.no ikke ser for seg at det nye selskapet vil gjøre "rent bord".