Ferske tall fra SSB viser en økning i byggekostnadene for boliger på 0,9 prosent fra desember til januar. Fra januar i fjor til januar i år var økningen på 6,2 prosent.Materialkostnadene for boliger steg 2,1 prosent fra desember til januar, og med 7,2 prosent fra januar til januar. Materialkostnadene for eneboliger av tre og boligblokker steg med hhv. 2,3 og 1,6 prosent fra desember til januar, og det var materialkostnadene til tømring, snekring og elektrikerarbeid som økte mest.Arbeidskraftkostnaden var uendret fra desember til januar, mens den løftet seg med 5,9 prosent fra januar til januar.Kostnadene for eneboliger steg ifølge byrået med 6,4 prosent, den høyeste veksten siden 1995.