Bolig- og hytteprisene har steget kraftig de siste årene. Nå har SSB tallfestet veksten det siste året. Ferske tall viser at omsetningsverdien av tinglyste eiendomssalg i 4. kvartal 2006 var 70,5 milliarder kroner, tre prosent opp fra samme periode året før. Aust-Agder hadde den største veksten med 28 prosent.49.800 omsetninger av fast eiendom ble tinglyst, seks prosent færre enn i 4. kvartal 2005. De fleste fylker viser nedgang, aller mest Oppland med sine 24 prosent.22.000 bebygde boligeiendommer til en omsetningsverdi på 46,2 milliarder kroner ble omsatt (i fritt salg) i kvartalet. Det gir 2,1 millioner per omsetning, noe som er ny rekord og opp 11 prosent fra samme periode året før.Snittprisen steg i alle fylker minus Sør-Trøndelag. Høyest var den i Oslo og Troms, med hhv. 3,2 og 2,8 millioner kroner. I forhold kvartalet før steg pris per omsetning på landsbasis med 8,5 prosent.